Halliday, David – Resnick, Robert – Walker, Jearl: Fyzika
Druhé přepracované české vydání osvědčené vysokoškolské učebnice,
2 svazky, přes 1200 stran, ISBN 978-80-214-4123-1,
vedoucí překladatelského kolektivu prof. RNDr. Petr Dub, CSc.