Sídlo nakladatelství,
doručovací adresa:
Kolejní 4
612 00 Brno

Fakturační adresa:
VUT v Brně
Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno

Publikace Nakladatelství VUTIUM je možné zakoupit v Ústřední knihovně
v Centru VUT v Brně (Antonínská 1)

otevírací doba knihovny:
pondělí-čtvrtek: 8:00-16:00
pátek: 8:00-14:00
(první pátek v měsíci zavřeno)

za obsah stránek zodpovídá Jan Janák
Česká verze English version Česká verze English version Aktuality Katalog Objednávky Vutium Kontakty Informace Odkazy Intranet Mapa News Catalog Orders Vutium Press Contacts Information Links Map Časopisy Knihy Skripta Vědecké spisy Historie Veletrhy a výstavy Produkce VUT Fotoarchiv Pro autory
 

NAŠE ČINNOST

Vydávání studijní, vzdělávací a odborné literatury celoškolského charakteru s širokou působností, především původních a překladových učebnic, vědeckých prací, monografií, učebních textů, periodik a to v klasické i v elektronické verzi s využíváním dostupných informačních technologií.

Správa edičního fondu rektora a realizace ročního edičního plánu schváleného Radou edičního fondu rektora.

Správa fondu pro vydávání Vědeckých spisů a realizace 4 edicí — Monografie VUT v Brně, PhD Thesis, Habilitační a inaugurační přednášky a Scientific Activity Report (jako součást Annual Report).

Správa ISBN a ISSN.

Tvorba doporučených prodejních cen pro český i zahraniční trh.

Uzavírání nakladatelských smluv, dohod s lektory a příprava jejich vyúčtování.