Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno
www.vutium.vutbr.cz

Publikace Nakladatelství VUTIUM je možné zakoupit v Ústřední knihovně
v Centru VUT v Brně (Antonínská 1)

otevírací doba knihovny:
pondělí-čtvrtek: 8:00-16:00
pátek: 8:00-14:00
(první pátek v měsíci zavřeno)

za obsah stránek zodpovídá Jan Janák




Česká verze English version Česká verze English version Aktuality Katalog Objednávky Vutium Kontakty Informace Odkazy Intranet Mapa News Catalog Orders Vutium Press Contacts Information Links Map Časopisy Knihy Skripta Vědecké spisy Historie Veletrhy a výstavy Produkce VUT Fotoarchiv Pro autory
 

Katalog — Vědecké spisy

Řadit podle:  
Edice:
Počet nalezených titulů 832, zobrazeny tituly 577588.

PŘIKRYL, Radek Plazmové polymery na bázi křemíku *
PŘINOSIL, Jiří Analýza emocionálních stavů na základě obrazových předloh
PŘINOSIL, Milan Zásobování pitnou vodou v urbanizovaném prostředí *
PTÁČEK, Jiří Regulace toků výkonů v propojených elektrizačních soustavách
PTÁČEK, Michal Impedanční měření olověného akumulátoru
PTÁČEK, Michal Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji
PTÁČEK, Petr Možnosti využití řidičských trenažérů ke znaleckému zkoumání chování řidičů pro účely analýzy silničních nehod*
PUCHÝŘ, Radim Termické zneškodňování odpadů - modelování a aplikace *
PULKRÁBEK, Jiří Modelování dynamických vlastností vícemotorových pohonných soustav se seriově řazenými elelktromotory
PUTNOVÁ, Anna Etika podnikání v průmyslové oblasti v České republice v transformačním období *
PYROCHTA, Tomáš Navrhování testovacích prostředků a metod pro aplikace informačních systémů v prostředí klient/server *
RÁBEK, Vlastimil Optické metody detekce nezřetelných stop na vozovce při znalecké analýze silničních metod *

Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
< < předchozí stránka | 49další stránka > >