Sídlo nakladatelství,
doručovací adresa:
Kolejní 4
612 00 Brno

Fakturační adresa:
VUT v Brně
Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno

Publikace Nakladatelství VUTIUM je možné zakoupit v Ústřední knihovně
v Centru VUT v Brně (Antonínská 1)

otevírací doba knihovny:
pondělí-čtvrtek: 8:00-16:00
pátek: 8:00-14:00
(první pátek v měsíci zavřeno)

za obsah stránek zodpovídá Jan Janák
Česká verze English version Česká verze English version Aktuality Katalog Objednávky Vutium Kontakty Informace Odkazy Intranet Mapa News Catalog Orders Vutium Press Contacts Information Links Map Časopisy Knihy Skripta Vědecké spisy Historie Veletrhy a výstavy Produkce VUT Fotoarchiv Pro autory
 

Informace pro autory

Postup při vydávání knih ve VUTIU

Postup vydávání publikaci v Nakladatelství VUTIUM se řídí směrnicí rektora č. 10/2018.
Projekty nových knih je nutné sestavit podle této směrnice.

Informace pro žadatele o ISBN

Zde si můžete stáhnout žádost o přidělení ISBN (žádost o přidělení čísla ISBN za autory vědeckých spisů vyřizuje automaticky Novpress pana Ing. Novotného).

Informace pro autory vědeckých spisů

Podle Rozhodnutí rektora č. 8/2011 ze dne 22. července 2011 přechází financování vydávání edice vědeckých spisů na jednotlivé fakulty. Metodické poradenství a povinnosti vydavatele neperiodických publikací nadále zajišťuje nakladatelství VUTIUM.


Důležitá informace!
Vaše podklady dodávejte měsíc před požadovaným termínem!
Z organizačních důvodů posílejte prosím podklady pro tisk vědeckých spisů panu Ing. Novotnému na adresu z.novotny@novpress.cz, tel: 545 211 593.

Citace použité literatury (doc)
Instrukce pro autory disert., hab. a prof. prací (pdf)
Šablona pro PhD Thesis (doc, přednastavené styly)
Šablona pro Habilitační a Inaugurační spisy (doc, přednastavené styly)

Vědecké spisy v pdf formátu jsou přístupné v katalogu. (Poslední verzi prohlížeče PDF souborů Acrobat Reader si můžete stáhnout zde)

Žádost o recenzní výtisk

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
 
Žádám o recenzní výtisk titulu: